"Caripelas"

Proyecto de Token no Fungible (NFT) en la blockchain de Bitcoin Cash (BCH)
Non-Fungible Token (NFT) project on the Bitcoin Cash blockchain (BCH)